Thứ Tư, Tháng Chín 30, 2020
Trang chủ > Thông báo > THÔNG BÁO Về việc tổ chức đấu thầu 02 gói thầu: Dịch vụ bảo vệ và Dịch vụ trông giữ xe tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thế

THÔNG BÁO Về việc tổ chức đấu thầu 02 gói thầu: Dịch vụ bảo vệ và Dịch vụ trông giữ xe tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thế

Thực hiện Công văn số 2141/UBND-KGVX ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường công tác quản lý bệnh nhân và người nhà bệnh nhân và các dịch vụ thuê khoán ngoài tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế tổ chức đấu thầu 02 gói thầu:

Gói thầu số 1: Dịch vụ bảo vệ tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thế.

Gói thầu số 2: Dịch vụ trông giữ xe tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thế.

Trung tâm Y tế huyện Yên Thế thông báo đến các đơn vị, cá nhân có có nhu cầu, đủ điều kiện, năng lực tham dự đấu thầu. Đơn vị sẽ tổ chức đấu thầu đăng tải trên hệ thống đấu thầu Quốc gia.

Mọi chi tiết liên hệ với Phòng Tổ chức hành chính Trung tâm Y tế huyện Yên Thế;  Địa chỉ: phố Cả Trọng, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang; Điện thoại: 0913073266 (Đ/c Nguyễn Văn Chung).

Thông báo đấu thầu Bảo vệ và Trông xe_signed_signed_signed_signed

 

 

 

Bài viết liên quan