Thứ Tư, Tháng Chín 30, 2020
Trang chủ > Thông báo > Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

THÔNG BÁO

Kế hoạch Xét tuyển Lao động hợp đồng  năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-TTYT ngày 03 tháng 9 năm 2020 về việc xét tuyển lao động hợp đồng năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Yên Thế.

Trung tâm Y tế thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng đối với vị trí việc làm cụ thể gồm:

– Vị trí Bác sĩ đa khoa (hệ đào tạo chính quy 06 năm): 01 chỉ tiêu.

 1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
 2. Nội dung xét tuyển: Xét tuyển thực hiện qua 02 vòng như sau:
 3. a) Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được xét tiếp vòng 2.

 1. b) Vòng 2

Xét điểm học tập toàn khóa học (bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100. Lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

 1. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn được đăng ký dự xét tuyển:

Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển:

 1. a) Là công dân Việt nam;
 2. b) Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;
 3. c) Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
 4. d) Đã có bằng tốt nghiệp, trình độ đào tạo đạt yêu cầu của vị trí dự tuyển trở lên, có chuyên ngành đào tạo đúng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Đối với chỉ tiêu bác sĩ đa khoa phải học hệ chính quy 06 năm.

đ) Có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ;

 1. e) Trình độ tin học, ngoại ngữ:

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (hoặc tương đương) trở lên đối với vị trí yêu cầu trình độ Đại học theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 1. Đối tượng sau đây không được đăng ký dự xét tuyển
 2. a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 3. b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành cính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
 4. Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ, gồm các thành phần sau:

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu. (đính kèm Kế hoạch 136/KH-TTYT);
 2. b) Bản phôtô các bằng tốt nghiệp, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (Phô tô công chứng);
 3. c) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp; Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh hoặc các chứng chỉ đào tạo khác phù hợp với vị trí tuyển dụng (nếu có), (Phô tô công chứng);
 4. d) Giấy chứng nhận sức khỏe đủ điều kiện (Phô tô công chứng);
 5. e) Bản sao giấy khai sinh (Phô tô công chứng);
 6. g) Bản phôtô sổ hộ khẩu thường trú (Phô tô công chứng).

* Lưu ý:

 1. a) Thí sinh đăng ký dự tuyển tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả xét tuyển.
 2. b) Không nhận phiếu đăng ký dự tuyển đối với những người chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.
 3. c) Phiếu đăng ký dự tuyển và các giấy tờ kèm theo được đựng trong túi hồ sơ, dán bìa ngoài theo mẫu.
 1. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự xét tuyển

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự xét tuyển trong giờ hành chính  tại Phòng Tổ chức hành chính (tầng 4, nhà K, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế): Từ ngày 04/9/2020 đến 17h00 ngày 18/9/2020.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị, cá nhân phản ánh, liên hệ về bộ phận thường trực Hội đồng xét tuyển (Phòng Tổ chức hành chính – Số điện thoại 02043568115) để tổng hợp, báo cáo Giám đốc xem xét, giải quyết./.

dowload file gốc tại đây 590Thông báo tuyển dụng LĐHĐ_signed_signed_signed

136KH tuyển LĐHĐ 2020_signed_signed

Bài viết liên quan