Thứ Sáu, Tháng Mười 23, 2020
Trang chủ > Thông báo > THÔNG BÁO tổ chức đấu thầu dịch vụ trông giữ xe tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thế năm 2020

THÔNG BÁO tổ chức đấu thầu dịch vụ trông giữ xe tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thế năm 2020

Kính gửi:

– Cán bộ viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Thế;

– Các tổ chức, cá nhân;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 6197/QĐ-BYT ngày 17/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quản lý dịch vụ thuê, khoán bên ngoài tại Bệnh viện;

Trung tâm Y tế huyện Yên Thế thông báo đến CBVC, người lao động     trong đơn vị, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá dịch vụ trông giữ xe, xin liên hệ tại phòng Tổ chức hành chính Trung tâm Y tế huyện Yên Thế để đăng ký thủ tục tham dự đấu thầu.

 1. Nội dung đấu thầu: Khai thác dịch vụ trông giữ xe của đơn vị.

Địa chỉ: Phố Cả Trọng, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh   Bắc Giang.

 1. Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo đến trước 10 giờ 00 phút ngày 30/10/2020.
 2. Thời gian, địa điểm mở thầu: Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 30/10/2020, tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thế.
 3. Quy định đấu thầu: Người tham dự đấu thầu phải hoàn tất các thủ tục sau:

– Nộp đầy đủ hồ sơ (theo quy định tại Mục 6- Hồ sơ tham dự đấu thầu) tại phòng Tổ chức hành chính Trung tâm Y tế huyện Yên Thế, phố Cả Trọng,  thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

– Lệ phí tham dự đấu giá (không hoàn lại): 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng chẵn).

 1. Thời gian nộp hồ sơ dự đấu thầu: Từ ngày 13/10/2020 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 30/10/2020. Tất cả các hồ sơ tập hợp để vào phong bì niêm phong dán kín (gửi tại phòng Tổ chức hành chính Trung tâm Y tế huyện Yên Thế, phố Cả Trọng, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
 2. Hồ sơ nhân lực tham dự đấu thầu:

– Đơn xin tham dự đấu thầu (theo mẫu).

– Phương án khai thác dịch vụ.

– Phiếu tham gia đấu thầu.

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cấp có thẩm quyền.

– Giấy khám sức khỏe theo quy định.

– 01 bản sao công chứng giấy CMND.

– 01 bản sao công chứng sổ hộ khẩu.

 1. Ký hợp đồng:

– Khi đã trúng thầu, nhà thầu không được chuyển nhượng hợp đồng đã thuê cho người khác thuê lại với bất kỳ lý do gì.

– Sau khi hết hợp đồng sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng và tổ chức đấu       thầu lại.

 1. Mức giá khởi điểm: Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị. Hội đồng đấu thầu thống nhất đưa ra mức giá khởi điểm như sau:

– Giá sàn khởi điểm: Tổng dịch vụ nhà gửi xe: 20.000.000đ/tháng (Hai mươi triệu đồng) /01 tháng.

 1. Qui định chung:

+ Phí giữ xe: Thực hiện theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

+ Thời gian trông giữ xe: 24/24 h các ngày trong tuần.

 1. Hiện trạng mặt bằng trông giữ xe:

Mặt bằng, trông giữ xe (theo thực tế) về diện tích mặt bằng.

 1. Thời gian nộp tiền:

Giá trị số tiền trúng thầu nộp theo tháng, nộp vào ngày 25 hàng tháng, nộp tại phòng Tài chính kế toán Trung tâm Y tế huyện Yên Thế.

 1. Xét chọn đơn vị nhận thầu: Chỉ xét thầu đối với những đơn vị, cá nhân đủ điều kiện và theo tiêu chí sau:
 2. a) Biểu điểm:
Số TT Tiêu chí Số điểm
1 Giá dự thầu 70
– Cao nhất và trên giá khởi điểm 50% 70
– Cao nhất và trên giá khởi điểm 40% 60
– Cao nhất trên giá khởi điểm 30% 50
– Cao nhất trên giá khởi điểm 20% 40
– Cao nhất trên giá khởi điểm 10% 30
– Dưới giá khởi điểm 00
2 Phương án khai thác dịch vụ: 20
– Có phương án xây dựng nhà xe (hiện trạng mặt bằng là 400m2) 10
– Phương trông giữa xe rõ ràng, khả thi 10
– Không rõ hoặc không khả thi 00
 1. b) Phương thức xét thầu:

– Xét thầu kín.

– Tổ xét thầu độc lập.

 1. c) Điều kiện đơn vị, cá nhân trúng thầu:

– Đáp ứng được đầy đủ các điều kiện dự thầu.

– Đơn vị, cá nhân có tổng số điểm cao nhất.

– Trường hợp 02 nhà thầu cùng bằng số điểm, ưu tiên nhà thầu có kinh nghiệm đã trông giữ xe tại các cơ sở y tế.

– Khi trúng thầu nhà thầu cam kết không được chuyển nhượng hợp đồng hoặc cho người khác thuê lại với bất kỳ hình thức nào.

* Lưu ý: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham dự đấu thầu liên hệ     đ/c Nguyễn Văn Chung, phòng Tổ chức hành chính để mua hồ sơ và được hướng dẫn chi tiết. Số điện thoại liên lệ: 0913073266 hoặc số điện thoại 0204.3876267.

Bài viết liên quan