Thứ Tư, Tháng Chín 30, 2020
Trang chủ > Giới thiệu > BAN LÃNH ĐẠO

BAN LÃNH ĐẠO

I.BAN GIÁM ĐỐC
 
1.Giám đốc bệnh viện
Họ và tên: Đặng Hữu Tuấn
– Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa II
– Chức vụ: Giám đốc bệnh viện, Bí thư đảng ủy
– Số điện thoại: 0913.073.122
– Mail: huutuan22061969@gmail.com
2. Phó giám đốc
Họ và tên: Tăng Ngọc Chân
– Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa I
– Chức vụ: Phó giám đốc bệnh viện, Phó bí thư đảng ủy – Phụ trách phòng KHTH
– Số điện thoại:0915.466.626
– Mail: tangngoctran@gmail.com
3 Phó giám đốc
– Họ và tên: Long Thị Lương
– Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa I
– Chức vụ: Phó giám đốc bệnh viện , Chủ tịch công đoàn bệnh viện.
– Số điện thoại:0917.325.686
– Mail: luongbvyt@gmail.com

Bài viết liên quan