Thứ Tư, Tháng Chín 30, 2020
Trang chủ > Thông báo

Thông báo tuyển dụng

THÔNG BÁO Kế hoạch Xét tuyển Lao động hợp đồng  năm 2020 Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-TTYT ngày 03 tháng 9 năm 2020 về việc xét tuyển lao động hợp đồng năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Yê

THÔNG BÁO Về việc tổ chức đấu thầu 02 gói thầu: Dịch vụ bảo vệ và Dịch vụ trông giữ xe tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thế

Thực hiện Công văn số 2141/UBND-KGVX ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường công tác quản lý bệnh nhân và người nhà bệnh nhân và các dịch vụ thuê khoán ngoài tại các cơ sở...

THÔNG BÁO: Danh sách trúng tuyển viên chức Y tế năm 2020

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức Y tế năm 2020 Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-TTYT ngày 18/5/2020 của Trung tâm Y tế huyện Yên Thế về xét tuyển viên chức y tế làm việc tại Tr...

THÔNG BÁO: Kết quả điểm xét tuyển viên chức Y tế năm 2020

Ngày 29 tháng 6 năm 2020, Hội đồng xét tuyển viên chức của Trung tâm Y tế huyện Yên Thế thông báo kết quả xét tuyển viên chức Y tế cụ thể như sau: Dowload kết quả tại đây 09TBKQ điểm xé...

Trung tâm Y tế huyện Yên Thế thông báo về việc xét tuyển viên chức 2020

1. Thông báo danh sách hồ sơ thí sinh dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn vòng 1 kỳ thi xét tuyển viên chức y tế 2020 02 dowload file tại đây 2. Thông báo triệu tập thí sinh tham dự sát hạ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-TTYT ngày 12 tháng 5 năm 2020 về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức, người lao động theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Y tế huyện Yên ...