Thứ Tư, Tháng Chín 30, 2020
Trang chủ > Chương trình công tác tháng

Chương trình công tác tháng 12

Công tác khám chữa bệnh - Thực hiện khám bệnh ngay từ đầu giờ, không để xảy ra sai sót chuyên môn. - Cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh. - Thực hiệ...

Chương trình công tác tháng 10

Công tác khám chữa bệnh - Thực hiện khám bệnh ngay từ đầu giờ, không để xảy ra sai sót chuyên môn. - Cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh. - Thực hiệ...

Chương trình công tác tháng 9

Công tác khám chữa bệnh - Thực hiện khám bệnh ngay từ đầu giờ, không để xảy ra sai sót chuyên môn. - Cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh. - Thực hiệ...

Chương trình công tác tháng 8

Công tác khám chữa bệnh - Thực hiện khám bệnh ngay từ đầu giờ, không để xảy ra sai sót chuyên môn. - Cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh. - Thực hiệ...

Chương trình công tác tháng 7

Công tác khám chữa bệnh - Thực hiện khám bệnh ngay từ đầu giờ, không để xảy ra sai sót chuyên môn. - Cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh. - Thực hiệ...

Chương trình công tác tháng 6 -2019

Công tác khám chữa bệnh - Thực hiện khám bệnh ngay từ đầu giờ, không để xảy ra sai sót chuyên môn. - Cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh. - Thực hiệ...