Thứ Tư, Tháng Chín 30, 2020
Trang chủ > Bảng giá dịch vụ, thuốc

Quản lý an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp

Tồn tại, hạn chế trong công tác ATVSLĐ và định hướng xây dựng Luật An toàn – Vệ sinh Lao động Sau 18 năm, việc thể chế hóa các văn bản pháp luật lao động nói chung và về lĩnh vực an

Tiêu chuẩn quốc tế mới ISO 45001:2018 về Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề Nghiệp

Tiêu chuẩn quốc tế mới ISO 45001:2018 về Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề Nghiệp vừa chính thức được ban hành ngày 12/3/2018 An toàn trong lao động - Lao động phải an toàn  

Các thay đổi chính của ISO 45001 so với OHSAS 18001

ISO 45001 là một tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tăng tính tương thích với các tiêu chuẩn khác như ISO 9001 và 14001. Nó làm cho việc triển khai và tích hợp với hệ thống quản lý dễ dàng hơn mang